Písomná otázka E-4452/09 Elizabeth Lynne (ALDE) Komisii. Násilie páchané na starších ľuďoch