KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile delegeeritud volituste kasutamise kohta delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks vastavalt direktiivi 2014/45/EL artikli 18 lõikele 2, direktiivi 1999/37/EÜ artikli 7 lõikele 2 ja direktiivi 2014/47/EL artikli 22 lõikele 2