Zadeva C-474/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. oktobra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal in Northern Ireland – Združeno kraljestvo) – Department of the Environment for Northern Ireland proti Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Direktiva 2001/42/ES — Člen 6 — Določitev organa za posvetovanje o okoljskih vplivih izvajanja načrtov in programov — Možnost, da posvetovalni organ izvaja načrte ali programe — Obveznost imenovanja ustreznega organa — Podrobna pravila za obveščanje organov in javnosti ter posvetovanje z njimi)