Vec C-474/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  20. októbra 2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal in Northern Ireland — Spojené kráľovstvo) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2001/42/ES — Článok 6 — Určenie orgánu, ktorého sa môžu týkať vplyvy na životné prostredie vyplývajúce z vykonávania plánov a programov, na účely konzultácie — Možnosť konzultačného orgánu vypracovať plány a programy — Povinnosť určiť odlišný orgán — Podrobnosti týkajúce sa informovanosti a konzultácie s orgánmi a verejnosťou)