Kohtuasi C-474/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 20. oktoobri 2011 . aasta otsus (Court of Appeal in Northern Ireland eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Department of the Environment for Northern Ireland versus Seaport (NI) Ltd, Magherafelt District Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2001/42/EÜ — Artikkel 6 — Niisuguse konsulteeriva asutuse määramine, keda kava või programmi rakendamise keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab — Konsulteeriva asutuse võimalus koostada kavasid ja programme — Eraldiseisva asutuse määramise kohustus — Asutuste ja avalikkuse teavitamise ja nendega konsulteerimise üksikasjalik kord)