Дело C-474/10: Решение на Съда (чевърти състав) от 20 октомври 2011 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal in Northern Ireland, Обединено кралство) — Department of the Environment for Northern Ireland/Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd (Преюдициално запитване — Директива 2001/42/ЕО — Член 6 — Определяне на орган за консултиране, който е вероятно да бъде засегнат от екологичните последици на изпълнението на плановете и програмите — Възможност за консултиращия орган да създава планове или програми — Задължение за определяне на отделен орган — Ред и условия за информиране и консултиране на органите и на обществеността)