/* */

Návrhy generálneho advokáta - Warner - 18. júna 1975. # I. Schroeder KG proti Oberstadtdirektor der Stadt Köln. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Verwaltungsgericht Köln - Nemecko. # Vec 21-75. Schroeder TITJUR