Rozhodnutie Komisie z 25/07/2012 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6621 - CNP ASSURANCES / BNP PARIBAS / IMMEUBLE VAL-DE-MARNE) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba francúzské znenie je autentické)