Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/657 af 15. maj 2020 om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)