Skriftlig forespørgsel E-006483/11 Rebecca Harms (Verts/ALE) til Kommissionen. EU's offentlige midlers rolle i forbindelse med overførsel af infrastrukturudvikling i Ukraine