Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot ontwerpbesluit nr. 1/2016 van het Gemengd Comité dat is opgericht krachtens de Interbus-overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen$