Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/426, 15. detsember 2014 , millega muudetakse suunist EKP/2010/20 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKP/2014/54)