Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 1. marca 2021 2021/C 73/03