Kohtuasi C-226/20 P: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBLi 29. mail 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. märtsi 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-835/17: Eurofer versus komisjon