Verordening (EEG) nr. 2992/78 van de Raad van 19 december 1978 betreffende de toekenning voor 1978 en 1979 van bijstand uit de afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw in het kader van Verordening nr. 17/64/EEG