Rådets forordning (EØF) nr. 2992/78 af 19. december 1978 om ydelse af støtte fra Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget, udviklingssektionen, i henhold til forordning nr. 17/64/EØF i årene 1978 og 1979