TITJUR Rey Soda a i. Rozsudok Súdneho dvora z 30. októbra 1975. # Rey Soda proti Cassa Conguaglio Zucchero. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Pretura di Abbiategrasso - Taliansko. # Vec 23-75.