Lieta C-692/20: Prasība, kas celta 2020. gada 21. decembrī – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste