Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 28/05/2020) keskittymän (Asia N:o COMP/M.9845 - DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT / GOLDEN TREE ASSET MANAGEMENT / QUORUM HEALTH CORPORATION) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)