A Bizottság 505/2014/EU rendelete ( 2014. május 15. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a karamellszínezékek (E 150a–d) sörben és malátaitalokban való használata tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg