Vec T-612/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. júna 2020 – UPL Europe a Aceto Agricultural Chemicals/Komisia