Návrhy generálneho advokáta - Alber - 22. júna 1999.