Kohtuasi F-124/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 26. märtsi 2015. aasta otsus – CW versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Tühistamishagi — Personalieeskirjade artikkel 12 a — Töökohal ahistamise ja selle vältimise nõuandekomitee sise-eeskiri — Personalieeskirjade artikkel 24 — Abitaotlus — Ilmsed hindamisvead — Puudumine — Töökohal ahistamise ja selle vältimise nõuandekomitee ülesanne ja õigused — Ametniku võimalus komitee poole pöörduda — Kahju hüvitamise nõue)