PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Iniciatíva na skvalitnenie potravinového dodávateľského reťazca (nekalé obchodné praktiky) Sprievodný dokument k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci