Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 89/2003 af 11. juli 2003 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen