Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1011, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2018, luvan antamisesta UV-käsiteltyjen herkkusienten käytön laajentamiseksi uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)