Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 569/2014 av den 23 maj 2014 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1389/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av triklorisocyanursyra med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn avseende en ny exportör i enlighet med artikel 11.4 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009