Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 569/2014 z dne 23. maja 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1389/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu glede novega izvoznika v skladu s členom 11(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009