Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 569/2014 al Comisiei din 23 mai 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1389/2011 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tricloroizocianuric originar din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului