2014 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 569/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1389/2011, kuriuo, remiantis naujojo eksportuotojo peržiūra pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 4 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės trichlorizocianuro rūgščiai