Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 569/2014, annettu 23 päivänä toukokuuta 2014 , lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1389/2011 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uutta viejää koskevan tarkastelun jälkeen