Mura TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Warner - 4. apríla 1979. # Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM) proti Giovanni Mura. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Cour du travail de Mons - Belgicko. # Sociálne zabezpečenie. # Vec 236/78.