Věc T-287/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. ledna 2021 – Eggy Food v. EUIPO – (EGGY FOOD) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie EGGY FOOD – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)