Cauza C-283/08: Ordonanța președintelui Curții din 17 decembrie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Țărilor de Jos