Beslut nr 2/2020 av gemensamma rådet EU–Mexiko av den 31 juli 2020 om ändring av beslut nr 2/2001 [2020/1196]