Vec C-25/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okrăžen săd Blagoevgrad (Bulharsko) 16. januára 2018 – Bryan Andrew Ker/Pavlo Postnov, Natalia Postnova