Vec T-22/17: Žaloba podaná 16. januára 2017 – Portugalsko/Komisia