Mål T-188/20: Talan väckt den 26 mars 2020 – Close och Cegelec mot parlamentet