Zadeva C-541/19: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Hamburg – Nemčija) – XW/Eurowings GmbH