Vec C-541/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. novembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg – Nemecko) – XW/Eurowings GmbH