Zaak C-541/19: Beschikking van de president van het Hof van 26 november 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg — Duitsland) — XW / Eurowings GmbH