Lieta C-541/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 26. novembra rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – XW/Eurowings GmbH