Дело C-541/19: Определение на председателя на Съда от 26 ноември 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Hamburg — Германия) — XW/Eurowings GmbH