Komisjoni 7. augusti 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2020/1175 (milles käsitletakse loa andmist Escherichia coli KCCM 80180 ja Escherichia coli KCCM 80181 abil kääritamise teel saadud L-tsüsteiinvesinikkloriidmonohüdraadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 259, 10. august 2020)