Rozhodnutie Komisie z 28/04/2016 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.7998 - PACIFIC MEZZ / OAKTREE / RAILPOOL) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)