Písomná otázka E-010656/11 Hans-Peter Martin (NI) Komisii. Pokrok v odstraňovaní prekážok pri adopciách v EÚ