OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie za rozpočtový rok 2013