COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI CURTEA DE CONTURI Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene, exercițiul financiar 2013