KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR AUDITO RŪMAMS 2013 m. Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos