Komisijas Regula ( Euratom ) Nr. 1209/2000 (2000. gada 8. jūnijs), ar ko nosaka procedūras Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 41. pantā noteikto paziņojumu izskatīšanai